انجمن دانشجویان تربیت بدنی

نمونه سوال

 

1) یک جدول 13 تایی بااستفاده از توان کمتر رسم و تعداد بازیهای دور دوم رامحاسبه کنید .

 

2) سید گذاری تیم ها درجدول یک حذفی 7 تایی را بارسم جدول نشان دهید .

 

3) تعداد بازی ها و دورها در جدول یک حذفی 32 تایی را محاسبه کنید.

 

4) حداکثر بازیهای یک مسابقه14 نفره را ضمن ترسیم جدول دوحذفی افقی مشخص کنید.

 

5) دوعیب ودو مزیت جدولهای دوحذفی را بنویسید.

 

6) یک جدول دو حذفی با استفاده از توان کمتر برای 10 تیم رسم کنید .

 

7) برای به دست آوردن تعداد کل مسابقات در یک جدول دو حذفی از چه رابطه ای استفاده می کنیم .

 

8) در صورتی که 9 شرکت کننده در یک دوره مسابقه فوتسال شرکت نمایند جدول دورهای بازی ها ( به روش قدیم ) را با مشخص کردن تعداد دورها و تعداد بازیها بنویسید(استراحت بعد از شماره ها قرار گیرد ) .

 

9) در صورتی که در یک دوره مسابقه والیبال 7 تیم حضور داشته باشند :

    الف – تعداد دورها و تعداد بازیها را بنویسید

    ب   ــ جدول دوره ای آن را ( به روش جدید ) مشخص کنید .

 

10) سه مورد از معایب جدول های دوره ای را بنویسید .

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۶/۱۱/۰۳ساعت 22:54  توسط مصطفی قاسمی  |